Düzenleyici Etiketler

Yürürlükteki yasalara uyan Brady'nin Önceden yazdırılmış etiketleri. CLP/GHS, WEEE-RoHS, REACH, ... için olan özel etiketler gibi düzenleyici etiketleme.

CLP/GHS Etiketleri
CLP/GHS Etiketleri
CLP (Maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması) ve GHS (Küresel Olarak Uyumlu Sistem ) ile Uyumlu Etiketler.
WEEE/RoHS Etiketleri
WEEE/RoHS Etiketleri
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atığı) Tanımlama Etiketleri ve Tehlikeli Maddelerin Sınırlanması (RoHS) yönergesine yönelik ürünler.
ANSI/OSHA Etiketleri
ANSI/OSHA Etiketleri
Geniş yelpazeye sahip ANSI (Amerika Ulusal Standartlar Enstitüsü) ve OSHA (Mesleki Güvenlik ve Sağlık Dairesi) ile uyumlu etiketler.
Daha fazla bilgi için ... 

DİSTRİBUTİON PARTNERS

Brady yüksek performanslı etiketleri, endüstriyel yazıcıları, yazılımları, güvenlik ve mekan işaretleri, endüstriyel emiciler (absorbents), kilit sistemleri (LOTO) ve bir çok başka çözümüyle insanları, mekanları ve ürünleri işaretler / markalar ve korunmasını sağlar. Brady çözümleri yönetmeliklere, standartlara uygun güvenli iş ortamları oluşmasını ve devam etmesini , yüksek performanslı ürünlerimiz ise en zor şartlarda bile ürün ve diğer varlıkların net ve temiz bir şekilde etiketlenmesini ve takibini sağlar.


Tüm Dünyada ve Türkiye'de Etiketleme- İşaretleme Çözümleri ve Servisleri Sunar.