Artık üretimi olmayan yazıcılar

Artık üretimi olmayan ve bu yazıcılar yerine kullanılabilecek yazıcıların listesi aşağıdadır.

BBP11
BBP11 Label Printer

BBP11 yazıcısı artık üretimde değildir, BBP12 yazıcısı yerini almıştır.

BMP21 Label Printer

BMP21 yazıcısı artık üretimde değildir, BMP21-PLUS yazıcısı yerini almıştır.

Globalmark
GlobalMark 2

GlobalMark 2 yazıcısı artık üretimde değildir, BBP37 yazıcısı yerini almıştır.

Obsolete Printer HandiMark
HandiMark

HandiMark yazıcısı artık üretimde değildir, BMP71 yazıcısı yerini almıştır.

Obsolete Printer IDPal
IDPal Label Printer

IDPal yazıcısı artık üretimde değildir, BMP21-PLUS yazıcısı yerini almıştır.

Minimark
MiniMark

MiniMark yazıcısı artık üretimde değildir, BBP33 yazıcısı yerini almıştır.

Powermark

PowerMark yazıcısı artık üretimde değildir, BBP85 yazıcısı yerini almıştır.

TLS2200 Label Printer

TLS2200 yazıcısı artık üretimde değildir, BMP71 yazıcısı yerini almıştır.

Daha fazla bilgi için ... 

DİSTRİBUTİON PARTNERS

Brady yüksek performanslı etiketleri, endüstriyel yazıcıları, yazılımları, güvenlik ve mekan işaretleri, endüstriyel emiciler (absorbents), kilit sistemleri (LOTO) ve bir çok başka çözümüyle insanları, mekanları ve ürünleri işaretler / markalar ve korunmasını sağlar. Brady çözümleri yönetmeliklere, standartlara uygun güvenli iş ortamları oluşmasını ve devam etmesini , yüksek performanslı ürünlerimiz ise en zor şartlarda bile ürün ve diğer varlıkların net ve temiz bir şekilde etiketlenmesini ve takibini sağlar.


Tüm Dünyada ve Türkiye'de Etiketleme- İşaretleme Çözümleri ve Servisleri Sunar.