Ücretsiz bir kılavuz kitabını indirin

Indirin

Profesyonel etiketlemenin önemi

Hangi telin nereye gittiğini tespit etmek için vakit kaybettiğiniz oldu mu?

Zorlu koşullarda bile okunabilir ve yerinde kalan sağlam, profesyonel etiketler, güç, şebeke ve veri kabloları ile bileşenlerini düzenli ve etkin bir şekilde çalışır durumda tutmak için son derece önemlidir.

DİSTRİBUTİON PARTNERS

Brady yüksek performanslı etiketleri, endüstriyel yazıcıları, yazılımları, güvenlik ve mekan işaretleri, endüstriyel emiciler (absorbents), kilit sistemleri (LOTO) ve bir çok başka çözümüyle insanları, mekanları ve ürünleri işaretler / markalar ve korunmasını sağlar. Brady çözümleri yönetmeliklere, standartlara uygun güvenli iş ortamları oluşmasını ve devam etmesini , yüksek performanslı ürünlerimiz ise en zor şartlarda bile ürün ve diğer varlıkların net ve temiz bir şekilde etiketlenmesini ve takibini sağlar.


Tüm Dünyada ve Türkiye'de Etiketleme- İşaretleme Çözümleri ve Servisleri Sunar.