Uygunluğu artırın

Food & beverage industry

Güvenlik tanımlama çözümlerimiz sayesinde gıda ve içecek tesislerinin aşağıdakiler gibi birçok AB Direktifine uygunluğu artırılabilir:

  • 89/391/EEC Direktifi: iş yerindeki işçilerin güvenlik ve sağlığının iyileştirilmesi
  • 89/655/EEC Direktifi: işçilerin iş yerinde iş ekipmanlarını kullanmasına ilişkin güvenlik ve sağlık gereksinimleri
  • 98/24/EC Direktifi: iş yerinde kimyasal maddelere ilişkin riskler
  • 2000/60/EC Direktifi: Su Çerçeve Direktifi Çözümlerimiz

ISO 14001 uygunluğunu artırmaya da yardımcı olur:

  • ISO 14001 (ek 1, A.4.7, acil duruma hazırlık ve müdahale), kuruluş, tahliye edilen sıvıların emilmesi için emici maddelerin sağlanmasını gerektiren bir acil durum planı oluşturmalıdır

DİSTRİBUTİON PARTNERS

Brady Corporation, çalışanları, ürünleri ve üretim yerlerini tanımlamak ve korumak için eksiksiz çözümler üreten ve pazarlayan uluslararası bir üreticidir. Brady ürünleri, müşterilerin emniyet, güvenlik, verimlilik ve performansı artırmalarını sağlayan yüksek performanslı etiketler, işaretler, güvenlik cihazları, yazıcı sistemleri ve yazılımları içerir. 1914’te kurulan Şirketin elektronik, telekomünikasyon, imalat, elektrik, inşaat, tıp, havacılık ve çeşitli diğer sektörlerden, kapsamlı bir müşteri tabanı bulunur.


Tüm Dünyada ve Türkiye'de Etiketleme- İşaretleme Çözümleri ve Servisleri Sunar.