Uygunluğu artırın

Food & beverage industry

Güvenlik tanımlama çözümlerimiz sayesinde gıda ve içecek tesislerinin aşağıdakiler gibi birçok AB Direktifine uygunluğu artırılabilir:

  • 89/391/EEC Direktifi: iş yerindeki işçilerin güvenlik ve sağlığının iyileştirilmesi
  • 89/655/EEC Direktifi: işçilerin iş yerinde iş ekipmanlarını kullanmasına ilişkin güvenlik ve sağlık gereksinimleri
  • 98/24/EC Direktifi: iş yerinde kimyasal maddelere ilişkin riskler
  • 2000/60/EC Direktifi: Su Çerçeve Direktifi Çözümlerimiz

ISO 14001 uygunluğunu artırmaya da yardımcı olur:

  • ISO 14001 (ek 1, A.4.7, acil duruma hazırlık ve müdahale), kuruluş, tahliye edilen sıvıların emilmesi için emici maddelerin sağlanmasını gerektiren bir acil durum planı oluşturmalıdır

DİSTRİBUTİON PARTNERS

Brady yüksek performanslı etiketleri, endüstriyel yazıcıları, yazılımları, güvenlik ve mekan işaretleri, endüstriyel emiciler (absorbents), kilit sistemleri (LOTO) ve bir çok başka çözümüyle insanları, mekanları ve ürünleri işaretler / markalar ve korunmasını sağlar. Brady çözümleri yönetmeliklere, standartlara uygun güvenli iş ortamları oluşmasını ve devam etmesini , yüksek performanslı ürünlerimiz ise en zor şartlarda bile ürün ve diğer varlıkların net ve temiz bir şekilde etiketlenmesini ve takibini sağlar.


Tüm Dünyada ve Türkiye'de Etiketleme- İşaretleme Çözümleri ve Servisleri Sunar.