Kamis Tanimlama

Küçük, ama dirençli 

Laboratuvar Pipeti Tanımlama: Brady'nin pipet etiketleri ile Brady'nin termal etiket yazıcıları ve şeritleri, pipet içindeki renkli ağırlığa uygulandığında 2 metin satırının net bir şekilde görünmesine izin vererek izlenebilirliği sağlar. Etiketler, sıvı azot içine batırılmış halde uzun süreli saklamaya dayanacak şekilde tasarlanır.

DİSTRİBUTİON PARTNERS

Brady yüksek performanslı etiketleri, endüstriyel yazıcıları, yazılımları, güvenlik ve mekan işaretleri, endüstriyel emiciler (absorbents), kilit sistemleri (LOTO) ve bir çok başka çözümüyle insanları, mekanları ve ürünleri işaretler / markalar ve korunmasını sağlar. Brady çözümleri yönetmeliklere, standartlara uygun güvenli iş ortamları oluşmasını ve devam etmesini , yüksek performanslı ürünlerimiz ise en zor şartlarda bile ürün ve diğer varlıkların net ve temiz bir şekilde etiketlenmesini ve takibini sağlar.


Tüm Dünyada ve Türkiye'de Etiketleme- İşaretleme Çözümleri ve Servisleri Sunar.