Lam Tanımlama

Her koşula dayanır 

Lam Etiketleri: Brady'nin lam etiketleri yelpazesi numune oluşturma, inceleme ve saklama süreci boyunca hangi koşullara maruz kalınırsa kalınsın net ve belirgin numune tanımlaması sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu etiketler Ksilen, Alkol ve DMSO'ya dayanıklı her tür numune izleme programının başarısında kritik öneme sahiptir.

DİSTRİBUTİON PARTNERS

Brady Corporation, çalışanları, ürünleri ve üretim yerlerini tanımlamak ve korumak için eksiksiz çözümler üreten ve pazarlayan uluslararası bir üreticidir. Brady ürünleri, müşterilerin emniyet, güvenlik, verimlilik ve performansı artırmalarını sağlayan yüksek performanslı etiketler, işaretler, güvenlik cihazları, yazıcı sistemleri ve yazılımları içerir. 1914’te kurulan Şirketin elektronik, telekomünikasyon, imalat, elektrik, inşaat, tıp, havacılık ve çeşitli diğer sektörlerden, kapsamlı bir müşteri tabanı bulunur.


Tüm Dünyada ve Türkiye'de Etiketleme- İşaretleme Çözümleri ve Servisleri Sunar.