Lam Tanımlama

Her koşula dayanır 

Lam Etiketleri: Brady'nin lam etiketleri yelpazesi numune oluşturma, inceleme ve saklama süreci boyunca hangi koşullara maruz kalınırsa kalınsın net ve belirgin numune tanımlaması sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu etiketler Ksilen, Alkol ve DMSO'ya dayanıklı her tür numune izleme programının başarısında kritik öneme sahiptir.

DİSTRİBUTİON PARTNERS

Brady yüksek performanslı etiketleri, endüstriyel yazıcıları, yazılımları, güvenlik ve mekan işaretleri, endüstriyel emiciler (absorbents), kilit sistemleri (LOTO) ve bir çok başka çözümüyle insanları, mekanları ve ürünleri işaretler / markalar ve korunmasını sağlar. Brady çözümleri yönetmeliklere, standartlara uygun güvenli iş ortamları oluşmasını ve devam etmesini , yüksek performanslı ürünlerimiz ise en zor şartlarda bile ürün ve diğer varlıkların net ve temiz bir şekilde etiketlenmesini ve takibini sağlar.


Tüm Dünyada ve Türkiye'de Etiketleme- İşaretleme Çözümleri ve Servisleri Sunar.