Standartlar

Standartlar, gereklilikler ve düzenlemeler

Arrow Right icon Avrupa

ISO 7010 Avrupa Birliği tarafından güvenlik ve uyarı işaretleri standardı olarak kabul edilmiştir. Brady'nin elinde eksiksiz bir yelpazede ISO 7010 uyumlu güvenlik ve uyarı işaretleri mevcuttur. Avrupa Birliği ISO 7010 standardını kabul etmiş olsa da, birliğe üye egemen devletler kabul edilen Avrupa normunu tasdik etme sürecindedir. Bu nedenle Brady, AB'ye üye devletlerde şimdiki kabul görmüş norm ile uyumlu işaretler de sunmaktadır.

AB Yönergeleri 89/655, ekipmanın kullanımı sırasında sağlık ve güvenlikle ilgili minimum gereklilikleri belirtir. Paragraf 2.14'te, “ekipmanın her parçası, tüm enerji kaynaklarından ayrılmasını sağlayan, açıkça görünür cihazlarla donatılmalıdır” şartı konulmuştur.

Ekipmanın güvenliğine ilişkin EN 1037 normu, ekipmana tehlikeli bir biçimde yeniden enerji sağlamayı önlemek amacıyla enerji izolasyonuna ve güç kesimine ilişkin önlemleri tanımlar. Bu norm, riske açık alanlarda güvenli müdahale olanağını temin eder. 

CEE 89/655 sayılı Avrupa yönergesi, endüstriyel ekipmanların servis işlemleri sırasında çalışanların güvenliğine ve korunmasına yönelik minimum düzenlemeleri ana hatlarıyla belirtir. 

Arrow Right icon Avusturya

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 
AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (İş Ekipmanı ve Araçları Yasası) – İş ekipmanının kullanımı sırasında çalışanların korunmasına yönelik Federal Ticaret ve Çalışma Bakanlığı Düzenlemesi paragraf 1, §17 (1). 

Arrow Right icon Fransa

UTE C18-510 (elektrik uygulamaları): Bakım ve müdahale sırasında ekipmanın güvenli bir konuma yerleştirilmesini ve bu pozisyonun korunmasını sağlayan gerekli prosedürleri yerine getirme ihtiyacını açıklar. Bakım durumundaki ekipmanın aktivasyonu önlenmelidir ve izole edilmiş makinenin çalıştırılmasına izin verilmediği açıkça belirtilmelidir. İşveren, tüm güvenlik prosedürlerinin sıkı bir şekilde uygulandığından ve düzenli olarak kontrol edildiğinden emin olmalıdır. 

 • INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) tarafından Kasım 2011'de geliştirilen en iyi uygulama belgesi: ED 6109.
 • Décret 2010-1016, elektrik tesisatlarının geçici veya kalıcı kullanımına ilişkin olarak işveren yükümlülüklerini ele alır.
 • Çalışma yasası (madde R4215-10) iletkenlerin tanımlanmasıyla ilgilidir.
 • Décret 2010-1018 elektrik çarpması risklerinin önlenmesiyle ilgilidir.
 • Décret 2010-2118 elektrik tesisatlarına yönelik müdahalelerle ilgilidir. 
 • Çalışma yasası (madde R 4544-5): Makinelerin bakıma veya müdahaleye tabi parçası tanımlanmalı ve kilitlenmelidir. 
 • 26 Nisan 2012 tarihli Arrêté: Elektrikli ekipmandaki her işlem yeni norm NF C 18-510'a göre yapılmalıdır. Madde 1'de bu normun artık Fransız Çalışma Yasası'na dahil edilen norm olduğu belirtilmiştir. 

Arrow Right icon Almanya

Alman mevzuatı “Endüstriyel tesislerin kullanımına ilişkin asgari şartlar” veya “Betriebssicherheitsverordnung” belgesinde gereklilikleri belirtmektedir. (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Hakkında Kararname), Ek 1. İş ekipmanının kontrolleri, kazara veya yetkisiz çalıştırılmaya karşı güvenceye alınmalıdır. 

“Endüstriyel tesisleri kullanan işçilerin güvenliğini ve sağlığını daha iyi korumaya yönelik asgari şartlar”, Ek 2 belgesine göre modifikasyon, bakım veya onarım işlemleri yalnızca iş ekipmanı kapalıyken gerçekleştirilebilir. İş ekipmanı ve tüm hareketli parçaları, kazara çalıştırma ve yerinden oynamaya karşı korunmalıdır. 

Arrow Right icon İtalya

Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 89/655/CEE

Arrow Right icon İsviçre

 • UVG – Federal Kaza Sigortası Yasası 
 • VUV – Kazaların ve Mesleki Hastalıkların Önlenmesine Yönelik Düzenleme 
 • başlık 1, bölüm 2, paragraf 1, madde 3 
 • başlık 1, bölüm 3, paragraf 2, madde 30, 31 paragraf 3, madde 37 ve paragraf 4, madde 43 
 • EKAS Yönergesi no. 6512 — İş Ekipmanı 

Bu düzenlemelerde, tesisatların bakım, ayarlama veya temizlik işlemleri sırasında çalışır durumda olmamaları ve makinenin kazara açılmasını önleyecek uygun aygıtların kullanılması gerektiği açık bir şekilde belirtilmiştir.


Arrow Right icon UK only: BS7671:2008 

İngiltere'de, İş Ekipmanı Tedariği Düzenlemeleri, Düzenleme 19: “Enerji Kaynaklarından” İzolasyon kısmında şunlar belirtilmiştir: “Her işveren, uygun olduğu hallerde, iş ekipmanının tüm enerji kaynaklarından izole edilmesi için gerekli araçlarla donatıldığından emin olmalıdır. Her işveren, iş ekipmanına herhangi bir enerji kaynağının yeniden bağlanması durumunda ekipmanı kullanan kişilerin sağlık veya güvenliğine yönelik hiçbir risk oluşturmamasını sağlayacak gerekli önlemleri almalıdır”. 
 

Arrow Right icon ABD (OSHA — Mesleki Güvenlik ve Sağlık Dairesi) 

OSHA düzenlemesi “Tehlikeli Enerji Denetimi” (Kilitleme / Etiketleme) 1910.147, “İşverenlerin; enerji izolasyonu aygıtlarına uygun kilitleme veya etiketleme aygıtlarının takılmasına yönelik bir program uygulaması ve prosedürlerden yararlanması ve çalışanların yaralanmasını önlemek amacıyla makineye/ekipmana beklenmedik bir şekilde güç sağlanmasını, makinenin/ekipmanın çalıştırılmasını ya da depolanmış enerjinin serbest kalmasını önlemek için makineleri veya ekipmanı başka herhangi bir şekilde devre dışı bırakması gerektiğini” ifade eder.

DİSTRİBUTİON PARTNERS

Brady Corporation, çalışanları, ürünleri ve üretim yerlerini tanımlamak ve korumak için eksiksiz çözümler üreten ve pazarlayan uluslararası bir üreticidir. Brady ürünleri, müşterilerin emniyet, güvenlik, verimlilik ve performansı artırmalarını sağlayan yüksek performanslı etiketler, işaretler, güvenlik cihazları, yazıcı sistemleri ve yazılımları içerir. 1914’te kurulan Şirketin elektronik, telekomünikasyon, imalat, elektrik, inşaat, tıp, havacılık ve çeşitli diğer sektörlerden, kapsamlı bir müşteri tabanı bulunur.


Tüm Dünyada ve Türkiye'de Etiketleme- İşaretleme Çözümleri ve Servisleri Sunar.