CLP GHS Piktogram Tehlike Sembolleri Gösterge

CLP GHS Piktogram Tehlike Sembolleri - GHS01
GHS01

 • Patlayıcılar
 • Kendinden tepkimeli
 • Organik peroksitler
CLP GHS Piktogram Tehlike Sembolleri - GHS02
GHS02

 • Yanıcı
 • Kendinden tepkimeli
 • Piroforik sıvılar ve katılar
 • Kendinden ısıtmalı reaktif
 • Yanıcı gazlar yayar
 • Organik Peroksitler
CLP GHS Piktogram Tehlike Sembolleri - GHS03
GHS03

 • Oksitleyici
CLP GHS Piktogram Tehlike Sembolleri - GHS04
GHS04

 • Basınçlı gazlar
 • Sıvılaştırılmış gazlar
 • Soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar
 • Çözünmüş gazlar
CLP GHS Piktogram Tehlike Sembolleri - GHS05
GHS05

 • Aşındırıcı
 • Cilt korozyonu
 • Ciddi göz hasarı
CLP GHS Piktogram Tehlike Sembolleri - GHS06
GHS06

 • Akut toksisite
CLP GHS Piktogram Tehlike Sembolleri - GHS07
GHS07

 • Akut toksisite
 • Cilt tahrişi
 • Göz tahrişi
 • Cildin hassaslaşması
 • Solunum yolu tahrişi
 • Özel Hedefli Organ Toksisitesi
CLP GHS Piktogram Tehlike Sembolleri - GHS08
GHS08

 • Solunum yollarının hassaslaşması
 • Germ hücre mutajenisitesi
 • Karsinojenisite
 • Üreme organlarında toksisite
 • Özel Hedefli Organ
 • Solunum tehlikesi
CLP GHS Piktogram Tehlike Sembolleri - GHS09
GHS09

 • Su ortamı için tehlikeli
Daha fazla bilgi için ... 

DİSTRİBUTİON PARTNERS

Brady yüksek performanslı etiketleri, endüstriyel yazıcıları, yazılımları, güvenlik ve mekan işaretleri, endüstriyel emiciler (absorbents), kilit sistemleri (LOTO) ve bir çok başka çözümüyle insanları, mekanları ve ürünleri işaretler / markalar ve korunmasını sağlar. Brady çözümleri yönetmeliklere, standartlara uygun güvenli iş ortamları oluşmasını ve devam etmesini , yüksek performanslı ürünlerimiz ise en zor şartlarda bile ürün ve diğer varlıkların net ve temiz bir şekilde etiketlenmesini ve takibini sağlar.


Tüm Dünyada ve Türkiye'de Etiketleme- İşaretleme Çözümleri ve Servisleri Sunar.