İstediğiniz yerde istediğiniz tesiste boruları tanımlayın

Pipe Marker Banner


Dünyadaki herhangi bir tesiste boruları dayanıklı şekilde tanımlayan İç ortam, Dış ortam ve Dış ortam+ boru işareti malzemeleri sunuyoruz. Tüm boru işareti kalite seviyeleri, her renk standardında mevcuttur ve kazaların azaltılmasına ve tesis verimliliğin artırılmasına yardımcı olmak için yerel düzenlemelere veya şirket standartlarına uyar.


Kazaları azaltın, verimliliği artırın


Boru içeriğini ve akış yönünü gösteren, net bir şekilde görünür ve okunaklı olan boru işaretleri, bakım ekiplerinin servise ihtiyacı olan boruları ve kapatmaları gereken valfleri daha verimli bir şekilde bulmalarını sağlayabilir. Boru işaretleri, verimliliği artırmanın yanı sıra çalışanları, yüklenicileri ve ilk müdahale ekiplerini boru içeriği için uyararak kazaların önlenmesine yardımcı olur.


Boruları istediğiniz yerde dayanıklı şekilde tanımlayın


Boru işaretleri, takılı ve okunaklı kaldıkları sürece iş yerindeki kazaları azaltır ve verimliliği artırır. Standart test yöntemlerini kullanan şirket laboratuvarlarımızdaki testleri temel alarak herhangi bir uygulamada maksimum dayanıklılık ve güvenilirlik sağlamak için İç ortam, Dış ortam ve Dış ortam+ boru işaretleri sunuyoruz:

  • İç ortam: 5 yıl dayanıklı
  • Dış ortam: 5 yıl dayanıklı
  • Dış ortam+: 10 yıl dayanıklı (yapışkan olmayanlar için 8 yıl)

Her standartla uyumludur


Brady; bölgeye, sektöre veya şirkete özgü standartlar dahil olmak üzere her tesisin boru işaretleme standardına uyum sağlamak için her renk kombinasyonunda İç ortam, Dış ortam ve Dış ortam+ boru işaretleri sağlar. Sektörler, boru işaretine yazdırmak için ihtiyaç duydukları kalite seviyesini, renkleri, mesajları ve simgeleri ve de tüm dünyada herhangi bir yerdeki tesisin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmiş, yapışkanlı veya yapışkansız bir boru işareti takma sistemini seçebilir.

Herhangi bir tesisteki boruları, Brady’nin sağlam iç ortam ve dış ortam boru işaretleriyle dayanıklı şekilde tanımlayın.

DİSTRİBUTİON PARTNERS

Brady yüksek performanslı etiketleri, endüstriyel yazıcıları, yazılımları, güvenlik ve mekan işaretleri, endüstriyel emiciler (absorbents), kilit sistemleri (LOTO) ve bir çok başka çözümüyle insanları, mekanları ve ürünleri işaretler / markalar ve korunmasını sağlar. Brady çözümleri yönetmeliklere, standartlara uygun güvenli iş ortamları oluşmasını ve devam etmesini , yüksek performanslı ürünlerimiz ise en zor şartlarda bile ürün ve diğer varlıkların net ve temiz bir şekilde etiketlenmesini ve takibini sağlar.


Tüm Dünyada ve Türkiye'de Etiketleme- İşaretleme Çözümleri ve Servisleri Sunar.