Verimli günlük traktör denetimleri

Tractor Tag, daha fazla günlük donanım denetim verimliliğinin ve görünürlüğünün yanı sıra donanım güvenliğini ve uyumluluğunu destekler.

Denetim verimliliğini artırın

Tractor Tag, kullanım öncesi verimli günlük traktör denetimleri için en iyi uygulama adımlarını içerir. Etiket, traktörlere perçin, kablo bağı veya epoksi reçineyle kolayca takılabilen pratik bir tutucu ve yazılabilir kart sistemi içerir. Hem tutucu hem de kart, şirket politikası gereklilikleri gibi belirli ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Daha iyi donanım güvenliği

Kullanıcılar yaptıkları denetimin tarihini ve imzalarını, donanıma takılmış olan etiket kartına ekleyebilir. Donanım günlük kontrolü geçemezse kart çıkarılmalı ve boş tutucuya net bir “kullanmayın” simgesi ve “denetim gerekli” mesajı bırakılmalıdır. Bu mesaj, çalışanları donanımı kullanmaması ve yöneticilerini bilgilendirmeleri konusunda uyarmalıdır. Etiket, donanım güvenliği iletişimini en iyi duruma getirmek için her dilde mevcuttur.

Artırılmış yasal uyum

2009/104/AT sayılı AB Direktifi, işverenlerin çalışan güvenliğini ve sağlığını korumak için gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini belirtir. Bu düzenlemelere, yetkili bir kişi tarafından düzenli aralıklarla donanım denetimlerinin yapılması ve denetim kayıtlarının belgelenmesi dahildir. Etiket kartı üzerindeki en iyi denetim adımları ile birlikte tarihler ve imzalar, direktife uyumluluğu göstermek için gerekli kayıtları sağlar.

DİSTRİBUTİON PARTNERS

Brady Corporation, çalışanları, ürünleri ve üretim yerlerini tanımlamak ve korumak için eksiksiz çözümler üreten ve pazarlayan uluslararası bir üreticidir. Brady ürünleri, müşterilerin emniyet, güvenlik, verimlilik ve performansı artırmalarını sağlayan yüksek performanslı etiketler, işaretler, güvenlik cihazları, yazıcı sistemleri ve yazılımları içerir. 1914’te kurulan Şirketin elektronik, telekomünikasyon, imalat, elektrik, inşaat, tıp, havacılık ve çeşitli diğer sektörlerden, kapsamlı bir müşteri tabanı bulunur.


Tüm Dünyada ve Türkiye'de Etiketleme- İşaretleme Çözümleri ve Servisleri Sunar.