Transpalet Tag, ekipman güvenliğini artırır

Yeni Transpalet Tag ve Elektrikli Transpalet Tag sayesinde yasalara uygunluğu artırarak, transpalet kontrollerinin daha iyi yapılmasını destekleyerek ve kontrol sonuçlarını ekipmanların kendisi üzerinde paylaşarak transpalet güvenliğini artırabilirsiniz.

Yasalara daha fazla uygunluk

AB Direktifi 2009/104/EC Madde 5, transpaletler dahil olmak üzere ekipmanların bir yetkili tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi ve bu kontrollerin yazılı olarak kayıt altına alınıp arşivlenmesi gerektiğini ifade eder. Brady’nin Transpalet Tag ve Elektrikli Transpalet Tag ürünleri, kolay kontrol için transpaletlere takılabilmeleri ve çıkarılabilir bir kart üzerinde sırasıyla 21 ve 31 kontrol sonucuna kadar saklanabilmesine olanak tanıması sayesinde direktife uygunluğu çok daha kolay bir hale getirir.

En iyi uygulama ekipman kontrolleri

Her etiketin arka tarafında, sınıfının en iyi ekipman güvenliğini elde etmek için kalite ekipmanı kontrollerini desteklemek üzere en iyi uygulamalar temel alınarak oluşturulmuş, takip edilmesi kolay bir operatör kontrol listesi yer alır. Transpaletler ve elektrikli transpaletler için ayrı en iyi uygulama kontrol listeleri mevcuttur.

Ekipmanın kendisi üzerinde görünür

Hem Transpalet Tag hem de Elektrikli Transpalet Tag tutucuları, transpaletlere bir kablo veya yapışkan ile kolayca sabitlenebilir. Bu da ilgili tüm çalışanların, en son ekipman kontrol durumunu ekipmanın kendisi üzerinde görmesini sağlar. Yetkili kontrolörün imzası, kontrolün ardından ekipmanın güvenli kabul edildiğini doğrular. Transpaletin kontrolden geçememesi durumunda kontrolörler yerleştirdikleri kartları çıkarıp tutucuya okunaklı bir “kullanmayın” mesajı yerleştirerek diğer çalışanlara kullanılmasının güvenli olduğu kabul edilen diğer transpaletlerden birini kullanmaları gerektiğini bildirir. Transpalet Tag ve Elektrikli Transpalet Tag çeşitli dillerde sağlanabilir.

DİSTRİBUTİON PARTNERS

Brady Corporation, çalışanları, ürünleri ve üretim yerlerini tanımlamak ve korumak için eksiksiz çözümler üreten ve pazarlayan uluslararası bir üreticidir. Brady ürünleri, müşterilerin emniyet, güvenlik, verimlilik ve performansı artırmalarını sağlayan yüksek performanslı etiketler, işaretler, güvenlik cihazları, yazıcı sistemleri ve yazılımları içerir. 1914’te kurulan Şirketin elektronik, telekomünikasyon, imalat, elektrik, inşaat, tıp, havacılık ve çeşitli diğer sektörlerden, kapsamlı bir müşteri tabanı bulunur.


Tüm Dünyada ve Türkiye'de Etiketleme- İşaretleme Çözümleri ve Servisleri Sunar.