menu

Etiketler

Varlık Tipine Göre Etiketler

Yazıcılar

Yazılım

Kilitleme Etiketleme

İşaretler

Daha fazla ürün

İstediğiniz yerde istediğiniz tesiste boruları tanımlayın

Her ortam için boru işaretleri

Kazaları azaltmaya ve tesis verimliliğini artırmaya yardımcı olmak için dünya çapındaki tüm tesislerde boruları tanımlayabiliriz. Boru işaretlerimiz 3 kalite seviyesinde sunulur ve tesisiniz için gerekli olan tüm boru, içerik ve akış bilgilerini içerecek şekilde tamamen özelleştirilebilir.

Kazaları azaltın, verimliliği artırın

Boru içeriğini ve akış yönünü gösteren, net bir şekilde görünür ve okunaklı olan boru işaretleri, bakım ekiplerinin servise ihtiyacı olan boruları ve kapatmaları gereken valfleri daha verimli bir şekilde bulmalarını sağlayabilir. Boru işaretleri, verimliliği artırmanın yanı sıra çalışanları, yüklenicileri ve ilk müdahale ekiplerini boru içeriği için uyararak kazaların önlenmesine yardımcı olur.

Boruları istediğiniz yerde dayanıklı şekilde tanımlayın

Boru işaretleri, takılı ve okunaklı kaldıkları sürece iş yerindeki kazaları azaltır ve verimliliği artırır. Standart test yöntemlerinin kullanıldığı şirket laboratuvarlarımızdaki testleri temel alarak İç mekan, Dış mekan ve zorlu ortamlarda 10 yıla kadar dış mekan dayanıklılığını yitirmeyen Dış mekan+ boru işaretlerini kullanıma sunuyoruz.

Tamamen özelleştirilebilir baskılar

Yalnızca zorunlu güvenlik bilgilerini gösteren kısıtlı çözümlerden daha fazlasını sunan, istediğiniz renk ve baskıda boru işaretleri sağlayabiliriz.

Zorunlu güvenlik bilgileri*

  • akış yönü
  • boru içeriği açıklaması
  • GHS/CLP sembolleri

    *çoğu ulusal standart ve düzenlemede

Genel verimlilik bilgileri

  • ikinci bir dilde boru içerikleri açıklaması
  • borulama ve enstrümantasyon şeması bilgileri
  • x kaynağından y hedefine
  • elektronik tanıma için QR kodu

Daha fazla bilgi veya başka bilgiler eklenebilir!

Boru işareti tasarımı için bir örnek

pipe marker