Skip to Main Content
menu

Proses Endüstrileri

Brady iş gücünüzün güvenliğini ve şirketinizin standartlara uygunluğunu sağlayacak çözümlere sahiptir.

Kılavuzu edinin

Güvenlik, üretkenliği ve morali artırır


Brady, çalışma yeri güvenliği ve uyumluluk çözümlerinde dünya birincisidir. Gerek madencilik, gerekse petrol ve gaz üretimi, gıda ya da kimyasal işlem sektöründe olun, Brady iş gücünüzün güvenliğini ve şirketinizin standartlara uygunluğunu sağlayacak çözümlere sahiptir. Brady'deki özel ekipler dünya çapında uyumluluk ve yasalarla ilgili tüm gelişmeleri takip eder ve yasama organlarınca herhangi bir yeni standardın çıkarılmasından önce işinin gereğini yapar.

Çalışma ortamınızda endüstrinize özgü zorlu engeller ve potansiyel güvenlik riskleri bulunduğunu biliyoruz. Brady, her sektörde kilit rol oynayan firmalarla çalışır ve bu sayede, deniz koşullarına, UV ışınlarına, aşırı sıcaklıklara ve kimyasal maddeler ile çözücülere maruz kaldığında direnç gösterecek özel kalitede malzemeler geliştirme ayrıcalığına sahip olmuştur. Brady eksiksiz çözümler sunmakla gurur duymaktadır. Güvenlik işaretleri, boru işaretlemelerinden dökülme kontrolü, kilitleme/etiketleme ve ekipman durumu. ürünlerine kadar eksiksiz bir portföy sunmamızın nedeni budur. Talep edildiğinde, Brady'nin uzman ekibi güvenlik prosedürlerinizi kaleme almanıza yardımcı olabilir.

Standartlar, gereklilikler ve düzenlemeler


Avrupa

 

ISO 7010 Avrupa Birliği tarafından güvenlik ve uyarı işaretleri standardı olarak kabul edilmiştir. Brady'nin elinde eksiksiz bir yelpazede ISO 7010 uyumlu güvenlik ve uyarı işaretleri mevcuttur. Avrupa Birliği ISO 7010 standardını kabul etmiş olsa da, birliğe üye egemen devletler kabul edilen Avrupa normunu tasdik etme sürecindedir. Bu nedenle Brady, AB'ye üye devletlerde şimdiki kabul görmüş norm ile uyumlu işaretler de sunmaktadır.

AB Yönergeleri 89/655, ekipmanın kullanımı sırasında sağlık ve güvenlikle ilgili minimum gereklilikleri belirtir. Paragraf 2.14'te, “ekipmanın her parçası, tüm enerji kaynaklarından ayrılmasını sağlayan, açıkça görünür cihazlarla donatılmalıdır” şartı konulmuştur.

Ekipmanın güvenliğine ilişkin EN ISO 141118 normu, ekipmana tehlikeli bir biçimde yeniden enerji sağlamayı önlemek amacıyla enerji izolasyonuna ve güç kesimine ilişkin önlemleri tanımlar. Bu norm, riske açık alanlarda güvenli müdahale olanağını temin eder.

CEE 89/655 sayılı Avrupa yönergesi, endüstriyel ekipmanların servis işlemleri sırasında çalışanların güvenliğine ve korunmasına yönelik minimum düzenlemeleri ana hatlarıyla belirtir.  

Avusturya

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (İş Ekipmanı ve Araçları Yasası) – İş ekipmanının kullanımı sırasında çalışanların korunmasına yönelik Federal Ticaret ve Çalışma Bakanlığı Düzenlemesi paragraf 1, §17 (1).

Fransa

UTE C18-510 (elektrik uygulamaları): Bakım ve müdahale sırasında ekipmanın güvenli bir konuma yerleştirilmesini ve bu pozisyonun korunmasını sağlayan gerekli prosedürleri yerine getirme ihtiyacını açıklar. Bakım durumundaki ekipmanın aktivasyonu önlenmelidir ve izole edilmiş makinenin çalıştırılmasına izin verilmediği açıkça belirtilmelidir. İşveren, tüm güvenlik prosedürlerinin sıkı bir şekilde uygulandığından ve düzenli olarak kontrol edildiğinden emin olmalıdır.

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) tarafından Kasım 2011'de geliştirilen en iyi uygulama belgesi: ED 6109.

Décret 2010-1016, elektrik tesisatlarının geçici veya kalıcı kullanımına ilişkin olarak işveren yükümlülüklerini ele alır.

Çalışma yasası (madde R4215-10) iletkenlerin tanımlanmasıyla ilgilidir.

Décret 2010-1018 elektrik çarpması risklerinin önlenmesiyle ilgilidir.

Décret 2010-2118 elektrik tesisatlarına yönelik müdahalelerle ilgilidir.

Çalışma yasası (madde R 4544-5): Makinelerin bakıma veya müdahaleye tabi parçası tanımlanmalı ve kilitlenmelidir.

 

26 Nisan 2012 tarihli Arrêté: Elektrikli ekipmandaki her işlem yeni norm NF C 18-510'a göre yapılmalıdır. Madde 1'de bu normun artık Fransız Çalışma Yasası'na dahil edilen norm olduğu belirtilmiştir.

Almanya

Alman mevzuatı “Endüstriyel tesislerin kullanımına ilişkin asgari şartlar” veya “Betriebssicherheitsverordnung” belgesinde gereklilikleri belirtmektedir. (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Hakkında Kararname), Ek 1. İş ekipmanının kontrolleri, kazara veya yetkisiz çalıştırılmaya karşı güvenceye alınmalıdır.

“Endüstriyel tesisleri kullanan işçilerin güvenliğini ve sağlığını daha iyi korumaya yönelik asgari şartlar”, Ek 2 belgesine göre modifikasyon, bakım veya onarım işlemleri yalnızca iş ekipmanı kapalıyken gerçekleştirilebilir. İş ekipmanı ve tüm hareketli parçaları, kazara çalıştırma ve yerinden oynamaya karşı korunmalıdır.

İtalya

Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 89/655/CEE.

İsviçre

UVG – Federal Kaza Sigortası Yasası VUV – Kazaların ve Mesleki Hastalıkların Önlenmesine Yönelik Düzenleme başlık 1, bölüm 2, paragraf 1, madde 3 başlık 1, bölüm 3, paragraf 2, madde 30, 31 paragraf 3, madde 37 ve paragraf 4, madde 43 EKAS Yönergesi no. 6512 — İş Ekipmanı

Bu düzenlemelerde, tesisatların bakım, ayarlama veya temizlik işlemleri sırasında çalışır durumda olmamaları ve makinenin kazara açılmasını önleyecek uygun aygıtların kullanılması gerektiği açık bir şekilde belirtilmiştir.

UK only: BS7671:2008

İngiltere'de, İş Ekipmanı Tedariği Düzenlemeleri, Düzenleme 19: “Enerji Kaynaklarından” İzolasyon kısmında şunlar belirtilmiştir: “Her işveren, uygun olduğu hallerde, iş ekipmanının tüm enerji kaynaklarından izole edilmesi için gerekli araçlarla donatıldığından emin olmalıdır. Her işveren, iş ekipmanına herhangi bir enerji kaynağının yeniden bağlanması durumunda ekipmanı kullanan kişilerin sağlık veya güvenliğine yönelik hiçbir risk oluşturmamasını sağlayacak gerekli önlemleri almalıdır”. ”.

ABD (OSHA — Mesleki Güvenlik ve Sağlık Dairesi)

OSHA düzenlemesi “Tehlikeli Enerji Denetimi” (Kilitleme / Etiketleme) 1910.147, “İşverenlerin; enerji izolasyonu aygıtlarına uygun kilitleme veya etiketleme aygıtlarının takılmasına yönelik bir program uygulaması ve prosedürlerden yararlanması ve çalışanların yaralanmasını önlemek amacıyla makineye/ekipmana beklenmedik bir şekilde güç sağlanmasını, makinenin/ekipmanın çalıştırılmasını ya da depolanmış enerjinin serbest kalmasını önlemek için makineleri veya ekipmanı başka herhangi bir şekilde devre dışı bırakması gerektiğini” ifade eder.”