Skip to Main Content
menu

Etiketler

Varlık Tipine Göre Etiketler

Yazıcılar

Yazılım

Kilitleme Etiketleme

İşaretler

Daha fazla ürün

Garanti

Brady yazıcıları, 1 yıllık ücretsiz Sınırlı Garanti standardıyla sunulur (aksi belirtilmedikçe).

Sınırlı Garanti

A. Garanti ve Garanti Dönemleri.
Brady Worldwide, Inc. (“Brady”), asıl son kullanıcıya yalnızca aşağıda belirtilen ürünler ve parçaların, aşağıda belirtilen garanti dönemleri boyunca malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder:

ÜRÜN VEYA PARÇA GEÇERLİ GARANTİ DÖNEMİ
ELDE TAŞINAN YAZICILAR + I5100 + I5300 + I7100 + ALF 24 AY
MASAÜSTÜ YAZICILARI (aşağida li̇stelenen beli̇rli̇ parçalar hariç) 12 AY
YAZICI SUNUCULARI 36 AY
YAZICI KAFALARI 6 AY VEYA 1.000.000 DOĞRUSAL İNÇ (25 km) KULLANIMI (hangi̇si̇ önce dolarsa)
PİLLER VE YEDEK PARÇALAR 3 AY
AKSESUARLAR 1 AY
BAĞIMSIZ KLAVYELER 12 AY

B. Brady’nin Garanti Kapsamındaki Yükümlülüğü.
Brady’nin yukarıdaki garanti kapsamında tek yükümlülüğü, ürünleri ve parçaları garanti dönemi boyunca onarmak veya değiştirmektir. Brady, ürünlerin veya parçaların değiştirilmesinde ya da onarılmasında yaşanan gecikmeler için sorumluluk kabul etmez. Brady tarafından onarılan veya değiştirilen ürünler ve parçalar, orijinal garanti döneminin kalan kısmında veya doksan (90) gün boyunca (hangisi daha uzunsa) garantilidir.

C. Baskı kafaları.
Termal baskı kafası garantisi, yalnızca garanti talebi sırasında kullanımda olan Brady onaylı termal/termal aktarım malzemeleri listesinde belirtilen Brady onaylı termal etiket malzemesi kullanılırsa geçerlidir. Bu listenin bir kopyası, talep üzerine Brady’den edinilebilir. Brady onaylı malzemenin kullanılmaması, termal baskı kafası garantisini geçersiz kılabilir. Termal baskı kafasını da içeren baskı kafası garantisi, hatalı şekilde kullanılan, değiştirilen, bakımı yapılmayan, dikkatsiz bir şekilde taşınan ya da uygunsuz temizlik veya yetkisiz onarımlar nedeniyle hasar gören baskı kafalarını kapsamaz.

D. DİĞER TÜM GARANTİLERİN REDDİ.
AÇIK VEYA ZIMNİ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VERİLMEZ VE BRADY TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA DİĞER TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. Bazı yargı mercileri, zımni garantinin süresine yönelik sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar belirli son kullanıcılar için geçerli olmayabilir.

E. Sınırlamalar.
Brady’nin hiçbir satış görevlisi, temsilcisi veya aracısı, Sınırlı Garantide yer alan şartlarla çelişen hiçbir garanti veremez ya da beyanda bulunamaz. İşbu belgede yer alan garantilere ilişkin feragat, ekleme veya değişiklikler yazılı olarak yapılmalı ve Brady’nin yöneticisi tarafından geçerli, bağlayıcı ve yürürlükte olacak şekilde imzalanmalıdır. Sınırlı Garanti, herhangi bir Brady ürününün veya parçasının diğer ekipmanlarla kullanımı ya da uyumluluğu için geçerli değildir. Karakter veya sayfa verimi de müşteri uygulaması, yazıcı kontrast ayarları, işletim ortamları, yazıcı koşulları ve kağıt türünden etkilendiği için garanti hizmetinin kapsamına girmez. Ürünler veya parçalarla ilişkili tüm beyanlar, teknik bilgiler ya da ürünler, güvenilir olduğuna inanılan testlere dayanır, ancak bir garanti teşkil etmez. BRADY, BRADY ÜRÜNLERİ VE/VEYA PARÇALARLA BAĞLANTILI OLAN KÂR KAYBI, İYİ NİYETİN ORTADAN KALKMASI VEYA HERHANGİ BİR TALEBE İLİŞKİN BAŞKA BİR ÖZEL, BAĞLI YA DA ARIZİ ZARARLAR İÇİN HİÇBİR TARAFA KARŞI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR. Brady’nin garanti talepleri için azami yükümlülüğü, kusurlu olduğu iddia edilen ürünün fatura fiyatıyla sınırlıdır. Bazı yargı mercileri, arızi veya bağlı zararların hariç tutulmasına ya da sınırlanmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma belirli son kullanıcılar için geçerli olmayabilir; ancak böyle bir durumda, bu Sınırlı Garantinin diğer tüm şart ve koşulları tam olarak yürürlükte kalır.

F. Garantiyi Geçersiz Kılabilecek Unsurlar.
Bu Sınırlı Garanti, aşağıdaki şartlarda geçersiz ve hükümsüz kalır:

  1. Garanti kapsamına giren bir ürünün veya parçanın, son kullanıcı ya da yetkisi olmayan Brady servis sağlayıcısı tarafından değiştirilmesi veya onarılması;
  2. Garanti kapsamına giren bir ürünün veya parçanın, herhangi bir üçüncü taraf ya da son kullanıcı tarafından uygunsuz şekilde kullanılması veya monte edilmesi, düzenli bakıma ya da temizliğe tabi tutulmaması veya kaza ya da ihmal sonucunda zarar görmesi;
  3. Son kullanıcının veya herhangi bir üçüncü tarafın, garanti kapsamına giren bir ürünü veya parçayı elektrostatik boşalmaya, kötü hava ve nem koşullarına ya da fiziksel hasara karşı koruyamaması;
  4. Son kullanıcının veya herhangi bir üçüncü tarafın Brady baskı kafalarını ya da diğer parçaları kullanmaması;
  5. Son kullanıcının veya herhangi bir üçüncü tarafın, yalnızca garanti hizmeti talep edilen hasara yol açan ya da katkıda bulunan Brady malzemelerini kullanması;
  6. Son kullanıcının, aşağıda belirtilen İade Randevusu Sürecini takip etmemesi.

G. Onarım Süreci.
Son kullanıcı, bu Sınırlı Garantiden faydalanmak için ve Sınırlı Garantinin ön şartı olarak:

  1. Brady’den malzeme iade yetkisi (“RMA”) almalıdır. Bu yetki, sevkiyat kutusunun dışında açık bir şekilde gösterilecek olan bir RMA numarası içermelidir. RMA numarası olmadan yapılan iadeler, Brady tarafından reddedilmeli ve derhal alıcı ödemeli navlunla son kullanıcıya iade edilmelidir.
  2. Brady’ye iade edilecek ürünleri, iddia edilen kusurun açıklamasıyla birlikte navlunu peşin ödenmiş olarak göndermelidir.
  3. İade edilecek ürünleri, orijinal kutusunda veya eşdeğer bir kutuda göndermelidir. Taşıma sırasında oluşacak hasarlar, son kullanıcının sorumluluğundadır ve garanti talebini geçersiz kılabilir.

H. Nakliye Maliyetleri.
Brady, bu Sınırlı Garantinin kapsamına giren ürünlerin veya parçaların iadesi için kara navlununu ödeyecektir. Ancak Brady kendi takdiri doğrultusunda ve makul bir nedenle garanti hizmeti için iade edilen ürünün veya parçanın kusurlu ya da garanti hizmeti için uygun olmadığını belirlerse son kullanıcı taşıma ve nakliyeyle ilgili tüm maliyetlerden sorumlu olur.

Sınırlı Garanti Kapsamında Onarım Talep Etme

AVRUPA:

Lütfen iade prosedüründe size yardımcı olması için yerel teknik servis departmanınızla iletişime geçin.

Garanti Dışı Onarım

Yedek parçalar stokta olduğu sürece, ürünler için standart garanti döneminin dışında garanti harici onarım talep edebilirsiniz. Yazıcı modelinize bağlı olarak harcanan zamana, kullanılan malzemeye veya sabit ücrete göre onarım ücreti alınır. Daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ekibimizle iletişime geçin. Onarılamayacağı tespit edilen garanti dışı ürünler, size “olduğu gibi” iade edilecektir.

Error: An unexpected error occurred on a 'ListComponent' componentwith Guid 'ef63363b-42a0-489c-bcd1-c84a785b60c1' on content item 'Warranty' with Guid 'ef63363b-42a0-489c-bcd1-c84a785b60c1', exception message: Component has a missing or misconfigured datasource. The item source is NOT a ListComponent template. Check the content item's presentation details for a misconfigured ListComponent.