Skip to Main Content
menu

Etiketler

Varlık Tipine Göre Etiketler

Yazıcılar

Yazılım

Kilitleme Etiketleme

İşaretler

Daha fazla ürün

Lockout Tagout Legislation

Yasal gerekliliklere uygunluk

europe

AVRUPA

İş yerinde iş ekipmanları kullanan işçilerin güvenlik ve sağlık koruması için minimum gereksinimler, 2009/104/EC (önceki haliyle 30 Kasım 1989 tarihli 89/655/EEC sayılı Konsey direktifi) kapsamında belirtilmiştir. Paragraf 2.14’te, “ekipmanın her parçası, tüm enerji kaynaklarından ayrılmasını sağlayan açıkça görünür cihazlarla donatılmalıdır ” hükmü yer alır. Paragraf 2.15’te “İş ekipmanlarının, işçilerin güvenliğini sağlamak için gerekli uyarı ve işaretleri taşıması gereklidir” hükmü yer alır.

Ekipmanın güvenliğine ilişkin EN ISO 14118 (2018-07) Makine güvenliği normu (DIN EN 1037 2008-11’in yerine geçer) ekipmana tehlikeli bir biçimde yeniden enerji sağlamayı önlemek amacıyla makinelerin enerji izolasyonuna ve güç kesimine ilişkin önlemleri tanımlar. Bu norm, riske açık alanlarda güvenli müdahaleye olanak tanır.

austria

AVUSTURYA

 

AschG — ArbeitnehmerInnenschutzgesetz — Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

AM-VO — Arbeitsmittelverordnung (İş Ekipmanı ve Araçları Yasası) — İş ekipmanı kullanımı sırasında çalışanların korunmasına yönelik Federal Ticaret ve Çalışma Bakanlığı Düzenlemesi paragraf 1, §17 (1).

france

FRANSA

UTE C18-510 (elektrik uygulamaları): Ekipmanın servis ve bakım için kilitlenmesi, ekipmanın güvenli bir konuma yerleştirilip orada tutulmasını, çalıştırılmasının önlenmesini ve izole edilmiş ekipmanın çalıştırılmaması gerektiğini gösteren etiketin yapıştırılmasını sağlamak üzere gerekli prosedürleri gerçekleştirme amaçlıdır. İşveren, tüm güvenlik prosedürlerinin sıkı bir şekilde uygulandığından ve uygun yöntemlerle düzenli olarak kontrol edildiğinden emin olmalıdır. Çalışanlar, bakım yapmak için tüm gerekli araçları kullanmalıdır.

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) tarafından Kasım 2011’de geliştirilen en iyi uygulama belgesi: ED 6109

  • Décret 2010-1016, işverenlerin geçici veya kalıcı elektrik tesisatlarının kullanımına yönelik yükümlülükleri içerir.
  • İşçilik kodu (madde R4215-10) iletkenlerin tanımlanmasıyla ilgilidir.
  • Décret 2010-1018, çalışma ortamında elektrik risklerinin önlenmesiyle, décret 2010-2118 ise elektrik tesisatlarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgilidir.
  • Çalışma yasası (madde R 4544-5): tesisatta çalışmanın yapıldığı (gücü kesilmiş) kısım belirlenmeli ve kilitlenmelidir.
  • 26 Nisan 2012 tarihli Arrêté: Elektrikli ekipmanlar üzerinde yapılacak tüm işlemler yeni NF C 18- 510 normuna uymalıdır.
  • Madde 1’de bu normun artık Fransız Çalışma Yasasına dahil edildiği belirtilmektedir
germany

ALMANYA

BetrSichV 2015 (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yönetmeliği) İş ekipmanının tedariğinde, iş ve bakım işlemlerinde kullanımında güvenlik ve sağlığın korunmasıyla ilgili yönetmelik. BetrSichV 2015’ten alıntı

§ 8 Enerji, başlatma ve durdurmanın neden olduğu risklerde koruyucu önlemler
Paragraf 3: “İş araçlarının güvenli kullanımında etkisi olan kumanda cihazları, özellikle istemeden ve yetkisiz çalıştırmaya karşı güven altına alınacaktır. Paragraf 4: “İş ekipmanları yalnızca bilerek çalıştırılabilir. Gerekirse başlatma işlemi güvenli bir şekilde önlenmelidir.

§ 10 İş ekipmanlarının bakımı ve değiştirilmesi
Paragraf 3: İşveren, bakım çalışmasının güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak için aşağıdaki amaçlarla gerekli tüm önlemleri almalıdır. (3) Bakım çalışması sırasında iş alanını güven altına almak (6) Yükseltilmiş iş ekipmanlarını veya parçalarını hareket ettirmenin ve tehlikeli enerji veya maddelerin neden olduğu risklerden kaçınmak. (9) İş ekipmanı üzerinde yapılan bakımla ilgili gerekli uyarı ve tehlike mesajlarını sağlamak Paragraf 4: Bakım etkinliklerinin ... enerji tehdidi altında yapıldığı durumlarda, bu çalışma süresince diğer uygun önlemler aracılığıyla çalışanların güvenliği sağlanacaktır.

italy

İTALYA

İtalyan yasaları (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 2009/104/EC), iş yerinde iş ekipmanının çalışanlar tarafından kullanılmasına yönelik minimum güvenlik ve sağlık gereklilikleri ile ilgilidir.

schwitserland

İSVIÇRE

UVG — Federal Kaza Sigortası Yasası

VUV — Kazaların ve Mesleki Hastalıkların Önlenmesine Yönelik Düzenleme
başlık 1, bölüm 2, paragraf 1, madde 3; başlık 1, bölüm 3, paragraf 2, madde 30, 31 paragraf 3, madde 37; paragraf 4, madde 43

EKAS Yönergesi no. 6512 — İş Ekipmanı

Bu düzenlemelerde, ekipmanın bakım, ayarlama veya temizleme sırasında çalışır durumda olmaması ve örneğin makinenin kazara açılmasını önlemek üzere uygun aygıtların kullanılması gerektiği açık bir şekilde belirtilmiştir

spain

İSPANYA

İspanya direktifi (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) çalışanların iş ekipmanını kullanmasına yönelik minimum güvenlik ve sağlık gerekliliklerini belirtmektedir.

UK

YALNIZCA İNGILTERE: BS7671:2008

İngiltere’de, İş Ekipmanı Tedariği Düzenlemeleri — Düzenleme 19 — Enerji Kaynaklarından İzolasyon kısmında şunlar belirtilmiştir: “Her işveren, uygun olduğu hallerde, iş ekipmanının tüm enerji kaynaklarından izole edilmesi için gerekli araçlarla donatıldığından emin olmalıdır. Her işveren, iş ekipmanına herhangi bir enerji kaynağının yeniden bağlanması durumunda ekipmanı kullanan kişilerin sağlık veya güvenliğine yönelik hiçbir risk oluşturmamasını sağlayacak gerekli önlemleri almalıdır.

US Flag

ABD (OSHA — MESLEKI GÜVENLIK VE SAĞLIK DAIRESI)

OSHA düzenlemesi “Tehlikeli Enerji Kontrolü (Kilitleme / Etiketleme) 1910.147, “İşverenlerin enerji izolasyonu aygıtlarına uygun kilitleme veya etiketleme aygıtlarının takılmasına yönelik bir program uygulaması ve prosedürlerden yararlanması ve çalışanların yaralanmasını önlemek amacıyla makineye/ekipmana beklenmedik bir şekilde güç sağlanmasını, makinenin/ekipmanın çalıştırılmasını ya da depolanmış enerjinin serbest kalmasını önlemek için makineleri veya ekipmanı başka herhangi bir şekilde devre dışı bırakması gerektiğini ifade eder.