Skip to Main Content
menu

Etiketler

Varlık Tipine Göre Etiketler

Yazıcılar

Yazılım

Kilitleme Etiketleme

İşaretler

Daha fazla ürün

Sıfırlayın: Kayma, tökezleme ve düşmeleri önleyin

Kayma, tökezleme ve düşmeler hem ölümcül hem de ölümcül olmayan iş kazalarıyla sonuçlanabilir ve bunlar, en sık yaşanan kaza türlerinden biridir. EU-OSHA tarafından yapılan ESENER-2 anketinde kaydedildiği gibi, AB’deki şirketlerin %36’sı, iş yerlerinde kayma, tökezleme ve düşme riskinin yüksek olduğunu belirtmiştir. Bu riski azaltmak için çok sayıda güvenilir ve son derece görünür güvenlik tanımlama çözümü sunuyoruz.

Çözümler

Floor marking 1
Floor marking 2
Floor marking 3

Zemin işaretlemesi

İş yerinizdeki güvenli yürüme yollarını, engelleri ve tehlikeli alanları kolayca tanımlayın.

>> Keşfet

W011
W007

Güvenlik işaretleri

Açıkça görülebilen, dikkat çeken ve kolayca anlaşılabilen basit bir güvenlik işareti, pahalıya mal olabilecek iş kazalarını önleyebilir.

>> Keşfet

Spill control 1
Spill control 2
Spill ocntrol 3

Döküntü denetimi

Döküntüleri, iş kazalarına neden olmadan önce durdurun.

>> Keşfet