Skip to Main Content
menu

Etiketler

Varlık Tipine Göre Etiketler

Yazıcılar

Yazılım

Kilitleme Etiketleme

İşaretler

Daha fazla ürün

Sıfırı hedefleyin: Tehlikeli maddeleri tanımlayın

Avrupa'daki işletmelerin %38'i, iş yerlerinde EU-OSHA uyarınca tehlikeli kimyasal veya biyolojik maddelerin bulunduğunu bildirmektedir. Bunlara maruz kalmak, solunum ve deri hastalıkları, organ yetmezliği, iş kaynaklı kanser, zehirlenme ve boğulma dahil olmak üzere hem akut hem de uzun süreli hastalıklara ve yaralanmalarla yakından ilişkilidir. Maruz kalma riskini azaltmak için çok sayıda güvenilir ve son derece görünür güvenlik tanımlama çözümü sunuyoruz.

Floor marking dangerous
Floor marking 2
Floor marking 1

Zemin işaretlemesi

İş yerinizdeki güvenli yürüme yollarını, engelleri ve tehlikeli alanları kolayca tanımlayın.

>> Keşfet

GHS Drum
GHS Lab Venthood
J2000 Lab GHS

GHS/CLP etiketleri

Kazalardan kaçınmak ve AB yönetmeliğine uygunluğu artırmak için tehlikeli maddelerle ilişkili riskleri kolayca ifade edin.

>> Keşfet

Locked Tagout
Locked Valve
Lockout Tagout app

Kilitleme / Etiketleme

Kilitleme/Etiketleme, enerji akışlarının geçici olarak makinelerden yalıtılmasını sağlayarak bakım devam ederken makinelerin çalışmasını etkili bir şekilde durdurur.

>> Keşfet

Piper marker Hydrochloric Acid
Pipe markers Natural Gas
Pipe markers XL Methanol

Boru işaretleri

Çalışanları ve ilk müdahalecileri bilgilendirmek için tesisteki borulardan hangi maddelerin geçtiğini tanımlayın.

>> Keşfet

W009
M010
W003

Güvenlik işaretleri

Açıkça görülebilen, dikkat çeken ve kolayca anlaşılabilen basit bir güvenlik işareti, pahalıya mal olabilecek iş kazalarını önleyebilir.

>> Keşfet

Spill control 1
Spill control 2
Spill ocntrol 3

Döküntü denetimi

Döküntüleri, iş kazalarına neden olmadan önce durdurun.

>> Keşfet